nakljucje7@gmail.com

Ukrepi za obvladovanje epidemije so bistveno vplivali na izvajanje programskih aktivnosti projekta Osebni robot. Širše razmere so se zaradi kovid19virusne krize in njenih posledic tako spremenile, da je bilo oteženo izvajanje skupinskega dela.

Intermedijski projekt Osebni robot je zaradi epidemije v 2020 bil izvajan v posebnih in upamo izrednih okoliščinah. Pri izvajanju projekta je nenehno prihajalo do zamikov v delih sodelovanja javnosti pri produkciji izdelave robotkov. Zaprtje javnih prostorov, delo na daljavo in obveznosti vpletenih v produkcije so bistveno vplivali, da so se aktivnosti zamikale proti koncu tega leta. Vsebinski deli s tako selijo na medmrežje in bodo vsaj delno predstavljeni širšim javnostim.

Predstavljeno je sedem poglavji kako do osebnega robota, ki so del raziskave, konceptov in možnih načinov izdelave robotkov. Raziskave so zajemale tako preteklost in takratne koncepte domačih robotov, kot tudi sodobna prizadevanja. Vodilo nas je iskanje ustvarjalnih pobud, idej in konceptov, ki robote obravnavajo izven industrijskih sistemov. Predvsem v tistih temah, ki še posebej določajo medsebojna razmerja človek robot.

Naši partnerji

Podpirajo nas